Termes i condicions generals

AQUESTA PÀGINA WEB PERTANY A JOIERIA PETRITXOL AMB BOTIGA SITUADA AL CARRER PETRITXOL 16 DE BARCELONA

 

Les presents condicions generals de contractació (en endavant, "les Condicions Generals") regeixen, juntament amb l'Avís legal i la Política de privacitat, l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, dels llocs web www.joieriapetritxol.com, www.joieriapetritxol.cat (en endavant, "el Lloc Web"), així com la contractació de productes i serveis a través del mateix.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

- Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

- Que és una persona amb capacitat suficient per contractar i que, en tot cas, és major de 13 anys.

- Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari del lloc web (en endavant, "el" Usuari ") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions. El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del lloc Web. La modificació d'aquestes condicions generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.

Amb caràcter general, per a l'accés als serveis i continguts del lloc web no serà necessari el Registre de l'Usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l'usuari. Per poder disposar d'informació actualitzada de productes, promocions o altres serveis oferts pel lloc web, l'Usuari haurà de registrar amb caràcter previ omplint un formulari de registre. Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. El lloc web li facilitarà una clau d'accés personalitzada, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia d'aquesta clau d'accés (password), assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d'un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

1. Condicions de Contractació

 

1.1. Procediment de compra

            Un cop escollit el producte haurà de triar l'opció "Crear", aquí haurà de registrar les seves dades personals i triar una contrasenya. Això es fa només una vegada, en endavant, no haurà de tornar a emplenar. Amb aquesta última opció podrà comprovar l'estat de les seves comandes en qualsevol moment, veure l'historial de les comandes antigues i rebre butlletins amb ofertes i promocions especials, entre molts altres avantatges.

 

1.2. Formes de pagament

El comprador pot seleccionar entre les diferents formes de pagament configurades en el lloc:

-Transferència bancària (Banc Sabadell)

-Targeta de crèdit (Visa, Mastercard, etc.) i American Express. (100% segur)

 

1.3. Lliurament de comandes

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement pel comprador. El lloc web no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades pel comprador a tal efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments assignada per a tal efecte (impossibilitat de contactar amb el destinatari).

 

El lloc web (WWW.JOIERIAPETRITXOL.COM) FARÀ TOT EL POSSIBLE PER SOLUCIONAR QUALSEVOL INCIDÈNCIA O PROBLEMA AMB LA FINALITAT DE PODER LLIURAR EL PRODUCTE AL CLIENT.

Joieria Petritxol no es fa càrrec de despeses addicionals o devolucions com a conseqüència d'impostos especials en destinació, de duanes o similar.

 

Per enviaments a Espanya El lloc web utilitza l'empresa d'enviaments TIPSA (els costos de l'enviament estan inclosos en el preu del producte per a comandes d'import mínim especificat en el procés de la comanda. (L'enviament està inclòs en el preu dels productes per a comandes superiors a 80,00 euros).

Tots els impostos especials, aranzels o altres despeses en el lloc de destinació de l'enviament són responsabilitat i per compte del client així com els possibles retards de lliurament produïts pel despatx de Duanes.

 

1.4. Terminis de subministrament i disponibilitat de productes

Els terminis de lliurament dels productes seleccionats per l'Usuari poden dependre en funció del tipus, quantitat, referència o altres paràmetres. De forma general el termini de lliurament és de 2 a 7 dies.

De forma general, el lloc web procurarà que el termini de lliurament dels productes comprats puguin recepcionar per part del client en un màxim de 7 dies (NORMALMENT SÓN de 2 a 4) des de la contractació. El lloc web es compromet a donar la major eficiència en la resposta a clients, sempre que això sigui tècnica i logísticament factible.

En cas de no tenir disponibilitat d'un producte sol·licitat, el lloc web ho ha de comunicar immediatament al comprador, detallant el termini de lliurament previsible, oferint possibles alternatives i donant-li l'opció de modificar o anul·lar la seva comanda. Basant-tal informació justificada, el comprador assumeix que, en cap cas podrà prendre mesures legals contra el lloc web en relació amb el temps de lliurament d'una comanda.

 

 

 

 1.5. Preu i termini de validesa de l'oferta

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i, en tot cas, s'han d'expressar per defecte en la moneda Euro (€) . Aquests preus inclouen les despeses d'enviament per a comandes superiors a 80,00 euros, assegurança d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. L'Usuari assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament a l'Usuari.

 Tot pagament realitzat a el Lloc Web comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'Usuari registrat (o a nom del destinatari de la tramesa en cas de comprar com a convidat). Aquesta factura serà enviada amb el producte comprat a l'adreça proporcionada per l'Usuari.

 Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari pot dirigir-se mitjançant la pàgina web de contacte, fent referència al nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

 

  

1.6. Dret de desistiment

El consumidor i usuari disposarà d'un termini mínimo de catorce dies naturals per exercir el dret de desistiment des de la recepció del be objete del contrate.

Els Usuaris que adquireixin productes poden desistir del contracte celebrat en virtut de l'article 101 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, "Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris").

 

Per exercir aquest dret, l'Usuari ha de remetre a el Lloc Web, degudament emplenada, una "Sol·licitud de desistiment". El termini màxim del qual disposa l'Usuari per enviar aquest document és de 14 dies hàbils a comptar de la data en què ha rebut el producte. Per això, només ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client, mitjançant el formulari de contacte en línia o per telèfon.

 

En aquest supòsit, l'Usuari haurà de tornar el producte a el Lloc Web fent-se càrrec del cost directe de la devolució. Un cop rebuda la devolució el Lloc Web retornarà a l'Usuari l'import íntegre satisfet del producte en un termini màxim de 30 dies. Per la seva banda, igualment, l'usuari haurà de respondre i rescabalar el lloc web pels danys o deterioraments que hagués patit el producte retornat.

Un cop comprovat l'estat de la mercaderia, que ha d'estar sense usar i en el seu embalatge original, es procedirà al reintegrament de l'import de l'article, quedant excloses les despeses d'enviament i les despeses de la devolució. Aquestes despeses dependran del pes i dimensions de l'article i li seran notificats abans de procedir a la devolució.

El reintegrament es realitzarà en la mateixa modalitat en què es va efectuar la compra.

Si en una devolució, l'article no es trobés en les condicions esmentades, serà remès al comprador, quedant al seu càrrec els ports corresponents.

 

 1.7. Garanties del producte

Els clients del Lloc Web es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricants de cadascun dels articles. (2 o 3 anys depenent del fabricant)

Les imatges, suports gràfics i especificacions tècniques dels productes poden ser canviats sense previ avís pels fabricants i, conseqüentment, el lloc web no pot garantir que un determinat producte no sigui modificat en origen. el lloc web es compromet a l'actualització immediata de les dades d'un producte, tan aviat com tingui notícies d'això des de fabricant.

Amb independència del dret de desistiment ja esmentat anteriorment, un cop rebuda la comanda, el comprador disposa de 24 hores per comprovar que li ha arribat correctament, complet i sense trencaments pel transport. En cas contrari ha de comunicar a el lloc web en aquest termini perquè pugui gestionar la devolució amb l'empresa de transport. Passat el termini, el comprador es farà càrrec de les possibles despeses ocasionades.

 

 

2. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

 

 3. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El lloc web i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.