Trobarà les condicions d´entregues i devolucions a l´apartat de Termes i condicons (Terms and conditions of use)

El Lloc Web utilitza les empreses de enviaments  TIPSA.

Tots els impostos especials, aranzels o altres despeses al lloc de destí del enviament són responsabilitat i per compta del client així com els possibles endarreriments d´entrega produïts pel despatx de Duanes.

. De forma general el plaç d´entrega es de 2 a 7 dies. (NORMALMENT SON de 2 a 4) des de la contratació. 

En cas de no tenir disponibilitat d´un producte sol·licitat, el Lloc Web ho comunicarà inmediatament al comprador, detallant el plaç d´entrega previsible, oferint possibles alternatives y donant la opció de modificar o anular la comanda. En base a aquesta informació justificada, el comprador assumeix que, en cap cas podrà prendre mesures legals contra el Lloc Web en relació amb el temps d´entrega de una comanda.